Tuotteet
Food Market Herkun kalatiskiltä ja verkkokaupasta voit ostaa vastuullisesti pyydettyä MSC-sertifioitua villikalaa ja äyriäisiä sekä vastuullisesti viljeltyä ASC-sertifioitua kalaa ja äyriäisiä.

MSC-sertifioitu kala on ekologisesti kestävä valinta

Herkun kalatiski Suomen ensimmäinen MSC-sertifioitu kalatiski

Food Market Herkku on ensimmäinen suomalainen kaupan alan ketju, jonka kalatiskille on myönnetty MSC-sertifikaatti. Kalatiskiltämme voit ostaa vastuullisesti pyydettyä MSC-sertifioitua villikalaa ja äyriäisiä sekä vastuullisesti viljeltyä ASC-sertifioitua kalaa ja äyriäisiä.

Tilaa kestävästi pyydetyt kalat Herkun verkkokaupasta

Mitä MSC- JA ASC-merkinnät kertovat?

MSC eli Marine Stewardship Council on kansainvälinen organisaatio, joka toimii liikakalastuksen aiheuttamien ongelmien torjumiseksi. MSC ylläpitää sertifiointi- ja ympäristömerkintäjärjestelmää luonnosta pyydetyille kaloille ja äyriäisille. MSC-sertifioidut kalat ja äyriäiset ovat WWF:n vihreällä listalla. Tunnusta ei saa käyttää ilman lisenssiä ja tarkkaa valvontaa, sekä vuosittaisia arvioita ja pistotarkastuksia.

ASC eli Aquaculture Stewardship Council puolestaan on WWF:n ja IDHN:n (The Sustainable Trade Initiative) yhdessä perustama järjestö, jolla on käytössään maailmanlaajuiset kestävyysstandardit vastuulliselle vesiviljelylle, toisin sanoen viljellylle kalalle ja äyriäisille. MSC jakaa ASC:n kanssa kalojen ja äyriäisten jäljitettävyysstandardin ja hallinnoi myös ASC-ympäristömerkin lisensointia.

Food Market Herkun kalatiski sai ensimmäisenä Suomessa tuoreen MSC-kalan myyntiin oikeuttavan valvotun sertifikaatin. Herkulle on auditoinnin perusteella myönnetty sertifikaattina myös ASC-sertifikaatti kestävästi viljellyn kalan ja äyriäisten myyntiin.

MSC-sertifioidun kalastuksen kolme tärkeää periaatetta

MSC-sertifioitu kalastus rakentuu kolmen tärkeän periaatteen varaan:

Kestävät kalakannat. Kalastuksen täytyy pysyä sellaisella tasolla, että mereen jää riittävästi kalaa, jotta kalapopulaatiot pystyvät uudistumaan. Jokaisen sertifioidun kalastuskunnan on toimittava siten, että kannat kestävät kalastusta myös tulevaisuudessa.

Ympäristövaikutusten minimointi. Kalastustoimet tulee toteuttaa siten, että koko niissä hyödynnettävien ekosysteemien rakenne, tuotantokyky, toimintakyky ja monimuotoisuus on turvattu.

Kalastuksen toimiva ohjaus. Kalastusyhteisön täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sillä tulee olla vastuullinen toimintatapa sekä kyky reagoida muuttuviin olosuhteisiin ja siten ylläpitää kestävää luonnonvarojen käyttöä.