Tuotteet
Emendo 2x10ml saunatuoksut greippi ja mandariini

Emendo 2x10ml saunatuoksut greippi ja mandariini

Kaikki Emendo-tuotteet
~9,50 €
4,75 €/kpl
Tuotetiedot

Emendon saunatuoksut Greippi ja Mandariini on valmistettu aidoista 100 % eteerisistä öljyistä. Käyttöohje: Lisää 2-6 tippaa saunatuoksua…

Valmistusmaa

Suomi

Ainesosat

Citrus x paradise oil, Citrus reticulata oil

Valmistaja

Emendo Oy

EAN

6417892021046
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syttyvä
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
 • Varoitusmerkki. vakava terveysvaara
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P210) Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
 • (P233) Säilytä tiiviisti suljettuna.
 • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • (P333+P313) Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
 • (P403+P235) Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

Ladataan...