Tuotteet
Emendo 4x10ml saunatuoksut eukalyptus, koivu, savusauna ja terva

Emendo 4x10ml saunatuoksut eukalyptus, koivu, savusauna ja terva

Kaikki Emendo-tuotteet
~9,95 €
Tuotetiedot

Rasiassa Eukalyptus, Koivu, Savusauna ja Terva 10 ml. Saunatuoksut sisältävät 100% eteerisiä öljyjä, luonnon tervaa sekä luonnon koivu-uutetta. Lisää…

Valmistusmaa

Suomi

Ainesosat

Eteerinen öljy, (R)-p-menta-1,8-dieeni (D-Limoneeni; Dipenteeni), Linaloli

Valmistaja

Emendo Oy

EAN

6417892021008
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syttyvä
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
 • Varoitusmerkki. vakava terveysvaara

Vaaralausekkeet

 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Turvalausekkeet

 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P233) Säilytä tiiviisti suljettuna.
 • (P301+P310) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P301+P330+P331) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
 • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.

Huomiosanat

 • Varoitus

Ladataan...