Tuotteet
Änglamark yleispuhdistusaine 1 l

Änglamark yleispuhdistusaine 1 l

Kaikki Änglamark-tuotteet
  • Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsen
Tuotetiedot

Änglamark-yleispuhdistusaine kaikkien kovien vettä kestävien pintojen puhdistukseen, esim. maalatut ja lakatut pinnat ja lattiat, pesualtaat,…

Valmistusmaa

Ruotsi

Ainesosat

Aqua, C10 Pareth-5, Sodium Laureth Sulfate. pH n. 7.

Valmistaja

Cleano Production AB

EAN

7300156485571
Ominaisuudet

Käyttöohje

Annostelu 5 litraan vettä: kevyt puhdistus 10 ml, normaali puhdistus 15 ml, tehopuhdistus 20 ml

Käyttöturvallisuus
  • Varoitusmerkki. syövyttävä

Vaaralausekkeet

  • H315 Ärsyttää ihoa
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä

Turvalausekkeet

  • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
  • (P332+P313) Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

Ladataan...