Tuotteet
Bolsius True Scents – huonetuoksu – Vanilla – 60 ml

Bolsius True Scents – huonetuoksu – Vanilla – 60 ml

Kaikki Bolsius-tuotteet
~3,16 €
3,16 €
52,67 €/l
Tuotetiedot

Valitse Bolsiuksen suosikkisi Bolsiuksen True Scents -kokoelmasta. True Scents -tuoksuissa ikoniset tuoksut yhdistyvät luonnollisiin uutteisiin.…

Valmistusmaa

Puola

Ainesosat

HELIOTROPINE, COUMARIN

Valmistaja

Bolsius International BV

EAN

8717847065308
Käyttöturvallisuus
  • Varoitusmerkki. syttyvä
  • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle

Vaaralausekkeet

  • EUH208 Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
  • H225 Helposti syttyvä neste ja höyry
  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Turvalausekkeet

  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P210) Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

  • Vaara

Ladataan...