Tuotteet
Bref 50g Blue Active Chlori Wc raikastin

Bref 50g Blue Active Chlori Wc raikastin

Kaikki Bref-tuotteet
~1,89 €
37,80 €/kg
Tuotetiedot

Bref Blue Active Chlorine on WC-raikastin, jossa on sinisen huuhtelun lisäksi hurmaava kukkaistuoksu. 50% enemmän kiiltoa puhdistavan polymeerin…

Ainesosat

>30% anionisia tensidejä, 5-15% ionittomia tensidejä, <5% klooripohjaisia valkaisuaineita, Lisäksi: Hajustettä (Limonene, Linalool)

Valmistaja

Henkel Finland Oy

EAN

8410436259651
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle

Vaaralausekkeet

 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P337+P313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Varoitus

Ladataan...