Tuotteet
Bref 50g Power Active Ocean WC-raikastin x1

Bref 50g Power Active Ocean WC-raikastin x1

Kaikki Bref-tuotteet
~1,69 €
33,80 €/kg
Tuotetiedot

Bref Power Active WC-raikastin patentoidulla monikäyttöisellä koostumuksella sisältää puhdistavan vaahdon, kalkinpoisto- ja likasuojakoostumuksen…

Ainesosat

>30% anionisia tensidejä, 5-15% ionittomia tensidejä, Lisäksi: Hajustettä (Limonene, Coumarin, Alpha-isomethyl ionone)

Valmistaja

Henkel Finland Oy

EAN

8015100563050
Käyttöturvallisuus
  • Varoitusmerkki. syövyttävä

Vaaralausekkeet

  • H315 Ärsyttää ihoa
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä

Turvalausekkeet

  • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Huomiosanat

  • Vaara

Ladataan...