Tuotteet
Bref 700ml Power Aktiv Gel Flower WC puhdistusaine

Bref 700ml Power Aktiv Gel Flower WC puhdistusaine

Kaikki Bref-tuotteet
~1,99 €
2,84 €/l
Tuotetiedot

Power Aktiv Cleansing Gel WC-puhdistusaine takaa hygieenisen, puhtaan ja kiiltävän WC:n. Poistaa tehokkaasti lian ja kalkin, ja jättää…

Ainesosat

<5% ionittomat pinta-aktiiviset aineet, Lisäksi: Hajustetta (Amyl Cinnamal)

Valmistaja

Henkel Finland Oy

EAN

9000101311778
Käyttöturvallisuus
  • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle

Vaaralausekkeet

  • H315 Ärsyttää ihoa
  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Turvalausekkeet

  • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P337+P313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Huomiosanat

  • Varoitus

Ladataan...