Tuotteet
Cosatto tuoksukortti minttu ja meri

Cosatto tuoksukortti minttu ja meri

Kaikki Cosatto-tuotteet
~1,95 €
Tuotetiedot

Tuoksukortti, jossa raikas mintun ja meren tuoksu. Kortti on helppo ripustaa esimerkiksi kotiin tai autoon tuomaan miellyttävää tuoksua.…

Valmistusmaa

Italia

Ainesosat

85% plastic 15% perfume

Valmistaja

Cosatto S.p.a.

EAN

8003220122264
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
 • H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P261) Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
 • (P273) Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • (P333+P313) Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Varoitus

Ladataan...