Tuotteet
Domestos Ultra White & Shine WC:n puhdistusaine Valkaiseva 750 ml

Domestos Ultra White & Shine WC:n puhdistusaine Valkaiseva 750 ml

Kaikki Domestos-tuotteet
~1,06 €
1,85 €
1,41 €/l
Tuotetiedot

Domestos Ultra White & Shine WC-puhdistusaine puhdistaa WC-istuimen tehokkaasti ja sillä on valkaiseva vaikutus. Tuote myös ehkäisee likaa, kalkkia…

Valmistusmaa

Iso-Britannia

Ainesosat

<5%: Klooriin perustuvaa valkaisuainetta (Sodium Hypochlorite), Ionittomia tensidejä, Saippuaa, Hajustetta. Desinfiointiainetta: Sodium Hypochlorite 4.5 g per 100g.

Valmistaja

Unilever Finland Oy, Home and Personal Care

EAN

8712561844628
Ominaisuudet

Käyttöohje

Käyttöohjeet Lapsiturvallinen korkki Avaaminen: Purista korkkia sivuilta ja kierrä vastapäivään. Käytön jälkeen: Aseta korkki paikoilleen ja kierrä myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen. Käyttö laimentamattomana - WC - Valuta Domestos WC:n reunuksen alle (noin 80 ml) ja anna vaikuttaa 30 minuuttia. Estääksesi kalkkisaostumia ja saavuttaaksesi parhaan suojan bakteereita vastaan, tuotetta suositellaan käytettäväksi päivittäin. - Lattiakaivot ja putkistot - Kaada suoraan kohteeseen desinfioidaksesi ja poistaaksesi ikävät hajut. Huuhtele huolellisesti. - Pesualtaat: Kaada suoraan kohteeseen, anna vaikuttaa 5 minuuttia. Huuhtele huolellisesti. Käyttö laimennettuna: - Lattiat, kylpy- ja suihkutilat, sauna, työtasot: 180 ml / 5 l vettä. Älä käytä lattioille laimentamattomana. - Siivousliinat, lemmikkieläimen astiat, veneet jne.: 90 ml Domestosta puolikkaaseen sangollista vettä (2,5 L). Käytä aina muovisankoa/muoviastiaa. Soveltuu käytettäväksi sakokaivoihin (20 ml)

Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syövyttävä
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria)
 • H290 Voi syövyttää metalleja
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
 • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
 • H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille
 • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P234) Säilytä alkuperäispakkauksessa.
 • (P273) Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P312) Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
 • (P391) Valumat on kerättävä.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...