Tuotteet
Duck 750ml Citrus vaahtoava & valkaiseva puhdistusaine

Duck 750ml Citrus vaahtoava & valkaiseva puhdistusaine

Kaikki Duck-tuotteet
~2,79 €
3,72 €/l
 • Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsen
Tuotetiedot

Duck Foaming Bleach vaahtoava puhdistusaine sekä valkaisee että puhdistaa tehokkaasti. Ainutlaatuisen pullon kaulan ansiosta aine leviää hankaliinkin…

Valmistusmaa

Italia

Ainesosat

<5 % klooripohjaista valkaisuainetta, <5 % amfoteerisiä tensidejä, <5 % anionisia tensidejä, hajustetta

Valmistaja

Oy Transmeri AB

EAN

5000204923001
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syövyttävä

Vaaralausekkeet

 • EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria)
 • H290 Voi syövyttää metalleja
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
 • H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P234) Säilytä alkuperäispakkauksessa.
 • (P261) Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • (P301+P330+P331) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
 • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • (P304+P340) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P405) Varastoi lukitussa tilassa.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...