Tuotteet
Duck Fresh Discs Tropical Adventure 36ml

Duck Fresh Discs Tropical Adventure 36ml

Kaikki Duck-tuotteet
~3,09 €
85,83 €/l
Tuotetiedot

Duck Fresh Discs on ainutlaatuinen ja hygieeninen WC-raikastin ilman pöpöjä keräävää pidikettä. Yksi painallus pitää poissa tahrat, joihin bakteerit…

Valmistusmaa

Alankomaat

Ainesosat

<5% anionisia tensidejä, 15 < 30% ionittomia tensidejä, hajustetta, Hexyl Cinnamal, Limonene, Gearniol

Valmistaja

Oy Transmeri AB

EAN

5000204345230
Käyttöturvallisuus

Vaaralausekkeet

 • EUH208 Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H302 Haitallista nieltynä
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
 • H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille
 • H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
 • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P301+P312) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.

Ladataan...