Tuotteet
Duck WC-puhdistusaine 750 ml Cosmic Peach

Duck WC-puhdistusaine 750 ml Cosmic Peach

Kaikki Duck-tuotteet
~1,99 €
2,65 €/l
Tuotetiedot

Duck WC-puhdistusaineella WC-pönttö puhdistuu helposti. Pullon kätevän kaulan ansiosta aine levittyy roiskimatta ja ylettyy puhdistamaan vaikeasti…

Valmistusmaa

Alankomaat

Ainesosat

<5% ionittomia tensidejä, desinfiointiainetta, hajustetta

Valmistaja

Oy Transmeri AB

EAN

5000204235265
Käyttöturvallisuus
  • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle

Vaaralausekkeet

  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

  • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
  • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

  • Vaara

Ladataan...