Tuotteet
Emendo 3x10ml saunatuoksu musta

Emendo 3x10ml saunatuoksu musta

Kaikki Emendo-tuotteet
~12,50 €
4,17 €/kpl
Tuotetiedot

Saunatuoksu musta 3 x 10 ml sarja sisältää saunatuoksut salmiakki, mäntypihka ja sisu.

Valmistusmaa

Suomi

Valmistaja

Emendo Oy

EAN

6417892021077
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syttyvä
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
 • Varoitusmerkki. vakava terveysvaara
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

Turvalausekkeet

 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P233) Säilytä tiiviisti suljettuna.
 • (P301+P310) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P331) EI saa oksennuttaa.

Ladataan...