Tuotteet
Emendo Saunatuoksu Kesän Taika 10 ml

Emendo Saunatuoksu Kesän Taika 10 ml

Kaikki Emendo-tuotteet
~5,50 €
Tuotetiedot

Tuoksua ja tunnelmaa saunaan! Sisältää aitoja 100 % eteerisiä öljyjä. Lisää 2-6 tippaa saunatuoksua löylykauhalliseen vettä, heitä kiukaalle ja nauti…

Valmistusmaa

Suomi

Ainesosat

Citrus sinensis oil, Eucalyptus globulus oil, Abies sibirica oil, Pinus sylvestris oil, Cedrus atlantica oil

Valmistaja

Emendo Oy

EAN

6417892020254
Ominaisuudet

Käyttöohje

Lisää 2-6 tippaa saunatuoksua löylykauhalliseen vettä, heitä kiukaalle ja nauti tuoksuvista saunahetkistä.

Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syttyvä
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
 • Varoitusmerkki. vakava terveysvaara
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P210) Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P301+P310) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P333+P313) Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...