Tuotteet
Harpic 750ml Power Plus Original WC

Harpic 750ml Power Plus Original WC

Kaikki Harpic-tuotteet
~1,99 €
2,65 €/l
Tuotetiedot

Harpic Power Plus on tehokkain nestemäinen wc-puhdistusaine, joka puhdistaa perusteellisesti vesirajan ylä- ja alapuoliset pinnat. Tehokkaan…

Valmistusmaa

Iso-Britannia

Valmistaja

RB Nordic

EAN

5701092112866
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syövyttävä

Vaaralausekkeet

 • H290 Voi syövyttää metalleja
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
 • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
 • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P301+P310) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P301+P330+P331) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
 • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...