Tuotteet
Kiss Maximum Speed Nail Glue kynsiliima 3g

Kiss Maximum Speed Nail Glue kynsiliima 3g

Kaikki Kiss-tuotteet
~5,90 €
Tuotetiedot

Kiinnittyy sekunneissa! Tehokas ja nopeasti kuivuva kynsiliima irtokynsien kiinnittämiseen sekä kynsirepeytymien korjaamiseen.

Valmistusmaa

Yhdysvallat

Ainesosat

INGREDIENTS Ethyl Cyanoacrylate, Polymethyl Methacrylate, BHT -Made in Taiwan.

Valmistaja

Kiss Products Inc.

EAN

0731509659900
Ominaisuudet

Säilytysohje

huonelämpötilassa

Käyttöohje

Kynsien korjaaminen: Mikäli luonnollinen kynsi tai tekokynsi on repeytynyt: 1. Puhdista ja kuivaa kynsi huolellisesti. 2. Aseta pieni tippa liimaa rikkoutuneen kynnen repeytyneeseen kohtaan (runsas liiman käyttö ei paranna kiinnittymistä) 3. Levitä liimaa pullon suuttimella tai manikyyritikkua käyttäen - ei sormella. 4. Purista repeytynyttä kynttä n. 5 sekuntia esim. manikyyritikkua apuna käyttäen 5. Anna liiman kuivua täydellisesti, muotoile kynsi kynsiviilalla. Kynsien kiinnittäminen: Levitä kynsiliimaa tasaisesti luonnollisen kynnen pintaan, kiinnitä kynsi.

Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle

Vaaralausekkeet

 • EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa
 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
 • H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä:

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P261) Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
 • (P271) Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
 • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • (P304+P340) JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P337+P313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Huomiosanat

 • Varoitus

Ladataan...