Tuotteet
Klorin WC Gel Ocean Fresh WC-puhdistusgeeli 750 ml

Klorin WC Gel Ocean Fresh WC-puhdistusgeeli 750 ml

Kaikki Klorin-tuotteet
~2,99 €
3,99 €/l
Tuotetiedot

Klorin WC Gel Ocean Fresh poistaa pahat hajut ja ehkäisee kalkkisaostumien muodostumista WC-pöntössä, ja sen sisältämä valkaisuaine desinfioi…

Valmistusmaa

Ranska

Ainesosat

Sisältää/Innehåller: <5% klooripohjaisia valkaisuaineita/klorbaserade blekmedel, <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita/nonjoniska tensider, saippua/tvål, hajuste/parfym, 15g desinfiointiaineita/desinfektionsmedel

Valmistaja

Colgate-Palmolive Finland Oy

EAN

8714789237404
Ominaisuudet

Säilytysohje

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Käyttöohje

Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Käytä säännöllisesti, mieluiten pari kertaa viikossa optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Ei värjää värillistä posliinia.

Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syövyttävä

Vaaralausekkeet

 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
 • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P301+P330+P331) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
 • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...