Tuotteet
Mr Muscle Kodin putkimies 1l viemärinavaaja

Mr Muscle Kodin putkimies 1l viemärinavaaja

Kaikki Mr Muscle -tuotteet
~3,45 €
3,45 €/l
 • Avainlippu
Tuotetiedot
Mr Muscle Kodin putkimies 1l viemärinavaaja

Valmistusmaa

Suomi

Ainesosat

natriumhydroksidia 10 %, pH 13.

Valmistaja

Oy Transmeri AB

EAN

6414405250009
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syövyttävä

Vaaralausekkeet

 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

Turvalausekkeet

 • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • (P301+P330+P331) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
 • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
 • (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P405) Varastoi lukitussa tilassa.

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...