S-kaupat logo, josta s-kirjain on piparkakun näköinen.
Tuotteet
Rainbow Kloriitti 750 ml Original

Rainbow Kloriitti 750 ml Original

Kaikki Rainbow-tuotteet
 • Rainbow kloriitti on tehokas ja monikäyttöinen klooripuhdistusaine puhdistukseen ja valkaisuun. Säilytettävä viileässä. Suojattava kuumuudelta ja…

  Valmistusmaa

  Suomi

  Ainesosat

  < 5% klooriin perustuvaa valkaisuainetta/klorbaserade blekmedel (Sodium Hypochlorite),polykarboksylaatteja/polykarboxylater (Sodium Polyacrylate)SISÄLTÄÄ MYÖS/INNEHÅLLER OCKSÅ: Aqua, SodiumMetasilicate, Dimethoxysilyl EthylenediaminopropylDimethicone. pH n./ca 12,6

  Valmistaja

  Foxtel Oy

  EAN

  6415711199914
  Päivitämme palvelun tuotetietoja aktiivisesti. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan ainesosat aina myös myyntipakkauksesta.
 • Vaaralausekkeet

  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

  Turvalausekkeet

  • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Ladataan...