Tuotteet
Rainbow Kloriitti 750ml Eucalyptus

Rainbow Kloriitti 750ml Eucalyptus

Kaikki Rainbow-tuotteet
Tuotetiedot

Eucapyptuksen tuoksuinen Rainbow kloriitti on tehokas ja monikäyttöinen klooripuhdistusaine puhdistukseen ja valkaisuun.

Valmistusmaa

Suomi

Ainesosat

Aqua, Sodium Hypochlorite, Sodium Metasilicate, Sodium Polyacrylate, Lauramine Oxide, Parfum, Dimethoxysilyl Ethylenediaminopropyl Dimethicone. Lisätietoa ainesosien inci nimistä saat tästä linkistä.

Valmistaja

Foxtel Oy

EAN

6415711199921
Ominaisuudet

Säilytysohje

Säilytettävä viileässä. Suojattava kuumuudeltaja jäätymiseltä.

Käyttöturvallisuus

Vaaralausekkeet

  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

  • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • (P303+P361+P353) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Ladataan...