Tuotteet
Rento Löylytuoksu Lapinmarja 400 ml

Rento Löylytuoksu Lapinmarja 400 ml

Kaikki Rento-tuotteet
~3,95 €
Tuotetiedot

Tuoksuna raikkaita yöttömän yön kypsyttämiä Lapin marjoja ja tunturiluontoa. Ravistettava. Käytä aina vedellä laimennettuna. Huuhtele löylyvesiastia…

Valmistusmaa

Puola

Ainesosat

Aqua, alcohol denat, fragrance, DMDM Hydantoin, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Valmistaja

Tammer Brands Oy

EAN

6410413179523
Käyttöturvallisuus
 • Varoitusmerkki. syttyvä
 • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle
 • Varoitusmerkki. vakava terveysvaara
 • Varoitusmerkki. vaarallinen ympäristölle

Vaaralausekkeet

 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet

 • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
 • (P210) Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
 • (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • (P273) Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • (P301+P310) JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 • (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • (P331) EI saa oksennuttaa.
 • (P405) Varastoi lukitussa tilassa.
 • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

 • Vaara

Ladataan...