Tuotteet
Tolu 500ml Kylpyhuone puhdistusaine spray

Tolu 500ml Kylpyhuone puhdistusaine spray

Kaikki Tolu-tuotteet
~2,95 €
5,90 €/l
Tuotetiedot

Kylpyhuoneen puhdistusaine. Puhdistaa kalkki- ja saippuatahrat tehokkaasti.

Valmistusmaa

Saksa

Ainesosat

<5 % Ionittomia tensidejä. Lisäksi: hajustetta (Limonene).

Valmistaja

Henkel Norden Oy

EAN

7310181588680
Käyttöturvallisuus
  • Varoitusmerkki. terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle

Vaaralausekkeet

  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Turvalausekkeet

  • (P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  • (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa.
  • (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  • (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
  • (P337+P313) Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
  • (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä).

Huomiosanat

  • Varoitus

Ladataan...