Tuotteet
Turtle Wax lasinpuhdistusliina 24kpl

Turtle Wax lasinpuhdistusliina 24kpl

Kaikki Turtle Wax -tuotteet
~4,95 €
0,21 €/kpl
Tuotetiedot

Korkealaatuinen ja nukkaamaton puhdistusliina lasi- ja peilipintojen nopeaan & helppoon puhdistukseen. Liinojen materiaali on koostumukseltaan täysin…

Valmistusmaa

Iso-Britannia

Ainesosat

5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin reaktioseos (3:1)

Valmistaja

SEAB Finland Oy

EAN

7314890023715
Käyttöturvallisuus

Vaaralausekkeet

  • EUH208 Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
  • H226 Syttyvä neste ja höyry
  • H301 Myrkyllistä nieltynä
  • H310 Tappavaa joutuessaan iholle
  • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
  • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Ladataan...