Tuotteet
Turtle Wax puhdistusliina kumi&muovi matta 24kpl

Turtle Wax puhdistusliina kumi&muovi matta 24kpl

Kaikki Turtle Wax -tuotteet
~4,95 €
0,21 €/kpl
Tuotetiedot

Korkealaatuinen puhdistusliina auton sisäpuolisten kumi-, muovi- ja vinyylipintojen nopeaan & helppoon puhdistukseen. Jättää mattamaisen & suojaavan…

Valmistusmaa

Iso-Britannia

Ainesosat

<5% hajustetta, <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita, <5% EDTA ja sen suolat. Säilöntäaine: 1,2 bentsisotiatsolin-3-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni. Allergeenit: Sitraali, ®-p-Menta-1,8-dieeni,Linanoli

Valmistaja

SEAB Finland Oy

EAN

7314890023692
Käyttöturvallisuus

Vaaralausekkeet

 • H226 Syttyvä neste ja höyry
 • H301 Myrkyllistä nieltynä
 • H302 Haitallista nieltynä
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
 • H315 Ärsyttää ihoa
 • H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
 • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä
 • H330 Tappavaa hengitettynä
 • H373 Saattaa vahingoittaa elimiä <mainitaan kaikki tiedetyt kohdeelimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassaaltistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>
 • H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille
 • H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
 • H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Ladataan...